top of page
1250479_1200x.jpeg

Marko Vrzgula (* 24. február 1966, Košice, Slovensko) je výrazný slovenský maliar, organizátor výstav a maliarskych sympózií. Katedru maľby na Vysokej škole výtvarných umení absolvoval v rokoch 1985 – 1991 (Rašla, Stoklas, Berger).

V období 1992 – 2002 bol pedagógom na Katedre maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Základy maľby a Kresba pre 1. až 5. ročník ), v rokoch 2002 – 2004 na Katedre výtvarnej výchovy a tvorby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je jedným zo zakladajúcich členov združenia Modré Hrušky (1988). Vrzgula je autorom konceptu a správcom galérie GUBA (2004), ktorú tvorí šesť samostatných priestorov - do 2 000 m² výstavnej plochy. GUBA predstavuje autentický priestor súčasnej architektúry, v ktorom diela komunikujú so svojim okolím v kontexte každodennej reality. V dlhodobých cykloch tu predstavilo svoju tvorbu viac ako 70 slovenských a českých, ale aj maďarských a poľských umelcov. Od roku 2004 je umelcom v slobodnom povolaní. Žije a tvorí v Bratislave a v liptovskej obci Lúčky - kúpele.

————————————————

Marko Vrzgula (born 24 February 1966, Košice, Slovakia) is a Slovak painter and organiser of exhibitions and symposiums for visual artists.

He is one of the founding members of the association The Blue Pears [Modré Hrušky] (1988).Vrzgula is the author of the concept of the gallery GUBA (2004) as well as its manager. GUBA comprises six individual venues altogether – amounting to approximately 2 000 m² of exhibition area. GUBA is an authentic space of contemporary architecture where the exhibited artworks communicate with people and the environment in their everyday reality. More than 50 Slovak and Czech artists have held long-term exhibitions of their works here.  Since 2004 Vrzgula is a freelance artist. He lives and works in Bratislava and in the village of Lúčky – near Ružomberok, located in the Liptov region.

Bio: Bio / About

FROM STUDIO

Bio: Text
Bio: Pro Gallery
bottom of page