top of page
STRINGS 145x147cm 2017

Umenie je pre toho,

kto ho chce vnímať.

Art is for those, who want to perceive it.

Úvod / Home: Quote
bottom of page